Jak se orientovat v přírodě, když nemáte chytrý telefon?

Spoléháte se na mapy v telefonu, že vás dovedou do cíle? Co ale dělat, když se vám vybije baterka a do cílové destinace stále daleko? Poradíme vám, jak se v přírodě snadno orientovat bez použití chytrého telefonu.
 


 

Bez orientace se v přírodě neobejdete. Jakmile nemáte k dispozici chytrý telefon, je na čase sáhnout po jiných pomocnících. Tím prvním je klasická mapa. Základem je orientovat mapu k severu. Jak to poznat? Pootočte mapu tak, aby se vám výrazné cíle v terénu ukazovaly pod stejným úhlem, v jakém jsou zakresleny v mapě. Mapu byste měli namířit tak, aby mezi místem, kde se nacházíte, a vrcholem byla přímka. Nemusí se jednat jen o vrchol, stejný postup platí pro silnici, cestu, potok a další orientační body.
 

Naučte se pracovat s buzolou

 
Kromě mapy a pro přesnější orientaci v terénu byste měli zvládnout i práci s buzolou. Buzola je kompas doplněný úhloměrem, který se používá už od 14. století a ani dnes se bez něj dobrodruzi a výletníci neobejdou. Magnetická střelka buzoly míří díky působení siločar k severu.
 

Jak už jsme zmiňovali, mapu můžete k severu orientovat i bez použití buzoly. Ta vám ale pomůže k přesnějšímu zaměření. Nejprve na buzole nastavte sever “N” neboli 0°. Poté buzolu přiložte na mapu tak, aby její hrana přesně kopírovala boční okraj mapy (severojižní linii N-S). Následně budete mapou a přiloženou buzolou současně otáčet tak dlouho, dokud střelka neukazuje na značku severu na úhloměru buzoly. Jakmile se tak stane, znamená to, že mapa míří přesně k severu.
 

Jak měřit azimut na mapě

 
Azimut je úhel, který ve vodorovné rovině svírá určitý směr se směrem severním. Pokud jdeme pod úhlem 0°, tak míříme na sever (N), 90° úhel ukazuje na východ (E), 180° na jih (S) a 270° na západ (W). Postupujte tak, že buzolu přiložíte na mapu, aby její okrajová hrana kopírovala linii mezi vaším výchozím a cílovým místem. Poté otáčejte úhloměrem buzoly až do té doby, kdy jsou severojižní linie na úhloměru rovnoběžné s těmi na mapě, sever “N” míří k hornímu okraji mapy. Na stupnici pak stačí odečíst úhel.
 

Jak azimut přenést z mapy do terénu

 
Úhel jste změřili, teď je na čase s ním naložit tak, abyste se dobře zorientovali. Stupnici už neotáčejte,  teď vezměte buzolu do natažených rukou ve výši očí a otáčejte jí. Polohu rysek a střelky pozorujete v zrcátku. Otáčejte tak dlouho, dokud magnetická střelka nemíří k severu, což znamená mezi rysky, které vymezují sever. Poté si naměřený směr prohlédněte v terénu přes mířidla buzoly a najděte skutečný bod, jehož azimut jste odečetli z mapy.
 

Jak na měření azimutu v terénu

 
Vidíte záchytné body, ale na mapě ne a ne se zorientovat? Pomůže vám, když si změříte azimut pomocí buzoly v terénu. Buzolu držte ve výši očí a mířidly zaměřte na cíl. V zrcátku sledujte střelku a otáčejte úhloměrem tak, aby severní konec střelky mířil přesně mezi “severní rysky”. Máte hotovo? Odečtěte na stupnici hodnotu azimutu.
 

Přeneste naměřený azimut na mapu

 
Teď je na čase zjistit, kde to vlastně jste. Zjistili jste ze znamého stanoviště azimut vybraného cíle? V tom případě položte buzolu rohem okrajové hrany na místo, ze kterého měříte, a celým tělesem buzoly otáčejte tak dlouho, dokud severojižní linie pro střelku nejsou rovnoběžné s těmi na mapě. Někde na přímce, která je shodná s okrajovou hranou buzoly, leží v terénu vámi naměřený bod. Už ho stačí jen najít na mapě.
 

Ať už se vám vybil chytrý telefon, nemáte signál anebo se prostě jen chcete naučit zorientovat v přírodě “po staru”, využijte připravený návod a na přístím výletu do přírody se určitě neztratíte.